Skip to Content

Responder ó comentario

SOLICITUDE DE MATRÍCULA FÓRA DE PRAZO

Para realizar unha solicitude de matrícula fóra de prazo deberase entregar a seguinte documentación:

  • Teñen que remitir a folla de solicitude (anexo II) correctamente cuberto e asinado por ambos proxenitores (no caso de separación ou divorcio). 
  • Só se cubrirán as dúas primeiras follas. Todas as demais que fan referencia ao baremo non fan falta, xa que estas solicitudes non se bareman.
  • DNI dos pais e do/a alumno/a.
  • Libro de familia con todas as follas, non so na que aparece o alumno/a.
  • Volante histórico de convivencia.
  • Sentencia de separación ou divorcio se é necesario.
  • Xustificación de non aportar as dúas sinaturas, de ser o caso.
  • Boletín das últimas notas.

 

A adxudicación de vacantes realizarase por riguroso orde de presentación de solicitude.

Responderby Dr. Radut