Notificacións no calendario escolar

Informamos que segundo o calendario escolar fixado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o vindeiro VENRES 2 de NOVEMBRO non haberá clases. A actividade lectiva reanudarase o luns, CINCO (5) de novembro no horario habitual.