Skip to Content

FONDO DE LIBROS CURSO 2020-2021

AXUDAS PARA O CURSO 2020-2021

Fondo solidario: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.

Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

 

Publícase no DOG de hoxe 19 de maio de 2020 a convocatoria de Fondo Libros.

 Chegará con presentar unha única solicitude (aínda que sexan dous ou máis irmáns solicitantes escolarizados no mesmo centro) tanto para fondo solidario (3º,4º,5º,6º) ou  axudas libros (1º, 2º) coma para material escolar (1º,2º,3º,4º,5º.6º).  Os formularios (anexo I e II) estarán dispoñibles na secretaría do centro ou descargándoos, anexo I e II.

 As familias poderán realizar a solicitude na aplicación FONDOLIBROS: unha vez cuberta e co número de solicitude asignado, poden imprimila e ENTREGALA NO CENTRO ou ben presentala na SEDE ELECTRÓNICA.  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA:

CHAVE 365

É un sistema para identificarse online para calquera trámite da Xunta. MOI RECOMENDABLE.

 O prazo remata o 19 de xuño.  

 1. PARTICIPAR NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DESDE 3º A 6º DE PRIMARIA
Para ser beneficiario do fondo de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto emprestados no curso 2019-2020.
Teranse en conta ás seguintes datas:
 • Ata o 19 de xuño. Devolución nas respectivas aulas do centro dos libros emprestados.
 • 01 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 02 e 03 de xullo. Período de reclamación á adxudicación provisional.
 • 06 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións. Primeiros días de clase de setembro. Entrega dos libros asginados do alumnado.
NOTA:
 • No curso 2020-2021, cambiaranse os libros de 1º, 3º e 5º de E.P.
 • Polo tanto, o fondo de libros deste niveis queda vacío.
 • As familias que teñan aprobada a axuda, recibirán ben 4 libros ou 6 l, en función da renda proporcionados polo centro educativo.
 • Os alumnos de  4º e 6º beneficiaranse do fondo de libros do centro, polo que os alumnos e alumnas destes niveis terán os libros do fondo do centro.

 

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS

Para o alumnado de 1º e 2º de Primaria.
 • Do 01 ao 06 xullo. Entregarase o Vale de libros aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo. 

3. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 • Do 01 ao 06 de xullo.
 • Entregarase o Vale para material aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo.   A solicitude deberá estar asinada pola pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da oonvocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto recibidos. PARA MÁIS INFORMACIÓN PODE PREGUNTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO OU NA WEB DA XUNTA DE GALICIA PREMENDO NO SEGUINTE ENLACE 

REAPERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDE DE MATRÍCULA PARA OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DO 11AO 18 DE MAIO.

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2020-2021

 

Segundo a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se da publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da Situación de Emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, do 5 de maio de 2020, dende o 11 ao 18 de Maio reanúdase o prazo de presentación de solicitudes de matrícula para os centros de ensino non universitario.

O horario de atención ao público para o proceso de admisión será de luns a venres en horario de 10:00H a 14:00 h.

Poderán chamar ao 982 87 07 12 para concertar a cita.

Podes cubir a túa solicitude de admisión a través da web ou descargar este impreso e entregalo no centro.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido ata o 26 de xuño de2020.

 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria do 1 ao 10 de xullo de 2020.

 

ÁNIMO VECIÑOS DE RIOTORTO

 ÁNIMO VECIÑOS DE RIOTORTO

Estimadas familias, veciños e veciñas de Riotorto!

Nestes momentos tan difíciles, de tanta dor e incertidumbre, os membro da Anpa do Ceip de Riotorto quérenvos enviar moita forza e ánimo para que pensedes que pronto volveremos á normalidade e todo isto quedará nunha fea anécdota que contaremos aos nosos e ás nosas netas.

Para darvos este ánimo, a Anpa uniu a tódolos estamentos do Ceip de Riotorto nesta fermosa actividade.

Dende a dirección do centro e o claustro de mestres queremos darvos as GRAZAS, por esta iniciativa tan fermosa.

 

INFORMACIÓN PARA USAR WEBEX EDU, APLICACIÓN PARA VIDEOCONFERENCIA CON MESTRES

 

APLICACIÓN WEBEX EDU, INSTRUCCIÓNS PARA CONECTAR COS MESTRES QUE FAGAN USO DESTA APLICACIÓN.

 

VACACIÓNS DE SEMANA SANTA

DESCANSO DE ACTIVIDADE LECTIVA NA SEMANA SANTA

 Estimadas familias:

Dende o día 6 de ata o 14 de Abril son as vacacións de Semana Santa, segundo o calendario escolar para o curso 2019/ 20, polo que non se poñeran actividades para o alumnado nestas datas.

Aconsellamos soamente que os nenos e nenas que non acabaran o que se estivo a mandar que aproveiten para poñerse ao día e ir ao ritmo dos demáis despois.

Dende o claustro de mestres desexámosvos moito ánimo neste tempos difíciles! 

Forza, pronto volveremos a tan ansiada normalidade!

 

 

 

AXUDA ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIADO DE BOLSA DE COMEDOR

Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).Prema aquí para ver a orde.

 

Solicitudes. Lugar e prazo de presentación

1. Tendo en conta a condición previa de comensal gratuíto ou semigratuíto dun euro, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.


 Tendo en conta a especial vulnerabilidade do colectivo beneficiario e a inmediatez con que debe de ser atendido, establécese un prazo especial de presentación de solicitudes para atender o pagamento das compensacións que comezará o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e rematará o 6 de abril, ambos os dous incluídos.

 A quen vai dirixida a axuda?

As axudas van dirixidas ás familias do alumnado usuario de comedor que teñen gratuidade total (non pagan nada) ou ás que son pagadoras de 1€.

Que ides recibir?

 • A axuda que se vai a percibir é de: 2,50€ por día, o alumnado que ten gratuidade total e de 1,50€ por día, o alumnado que paga 1€.
 • A axuda farase en 2 pagamentos: 1 Pagamento: polo período do 16 de marzo ata o 03 de abril (14 días) e 2º Pagamento: Si se prorroga a situación de alarma.

 

 

Nota: A dirección do centro informa que as familias que non poden tramitalo telemáticamente poderán facelo coa axuda da direccción do centro. 

 A presentación pódese facer de 3 formas:

 

          1.- A través da sede electrónica da Xunta de Galicia (pincha aquí) (para todos aqueles que teñan a Chave 365, Certificado dixital ou DNI electrónico) 

 

          2.- Enviando un correo electrónico ao colexio: ceip.riotorto@edu.xunta.es co  formulario que aparece na orde cuberto.

 

          3.- Chamando ao centro ao seguinte teléfono: 982870712

IMPRESO DE SOLICITUDE EDITABLE.

Prema aquí para cubrir e mandalo ao centro por correo electrónico xunto coa autorización.

 

AUTORIZACIÓN PARA A TRAMITACIÓN DA AXUDA.

Prema aquí para a súa descarga.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POLO EQUIPO DIRECTIVO

A documentación solicitada polos equipos directivos que deban axudar ás familias nesta tramitación terán que solicitar -por vía telefónica e/ou correo electrónico- os seguintes datos:
a) DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado (titor/a)
b) Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería
c) Nome e apelidos do titor/a; nome, apelidos e curso dos fillos/fillas
d) Número de conta bancaria no que se quere recibir o aboamento da axuda.

 

 

CONSULTA DAS CUALIFICACIÓNS DOS VOSOS FILLOS E FILLAS

 

CONSULTA DA AVALIACIÓN DOS ALUNNOS E ALUMNAS
 
Estimadas familias!
 
Dicirvos que a partires das 12:00h do 1 de abril do 2020 poderedes consular  as cualificacións dos vosos fillos e fillas coa aplicación Abalar Móbil.
 
As cualificacións desta 2ª avaliación puxéronse cos datos que os mestres e as mestras tiñamos ate que se decretou o estado de alarma.
 
Comentarvos que todos os contidos traballados a partires do 16 de marzo NON son avaliables, segundo as Instrucións  recibidas pola Consellería de Educación.
 
Para facer a consulta, deberedes facer os seguintes pasos:
 
Ter descargada a aplicación Abalar Móbil e darvos de alta.
 
Entrar no espazo dedicado ao voso fillo de consulta.
 
Pinchar en Datos Académicos, e aí poderedes ver as notas das distintas avaliacións.
 
Espero que non teñades dificultades.
 
Pedirvos que, si sodes quen, corrades a voz, para que tódalas  familias saiban que estamos a seguir este medio para facer públicas non só as cualificacións, senón notas informativas, avisos,...
 
So me queda desexar que todo pase rápido para poder vernos pronto na tan ansiada normalidade.
 
Coidádevos moito!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPREGO DA APP ABALAR MÓBIL

AVISO SOBRE OS CANLES DE COMUNICACIÓN

Estimadas familia: 

Nun momento como o que estamos a vivir, o uso das Tics é fundamental para o funcionamento das actividades escolares. 

Como ben sabedes, os mestres e as mestras estamos a por as distintas actividades e a súas correccións a través da Web.

Para comunicar as vosas dúbidas algúns estades empregando o correo das mestras e mestres ou incuso o whasap ou teléfono.

Dicirvos que dende hoxe estamos a empregar a App Abalar Móbil de Xunta de Galicia.

Para facer uso desta ferramenta debedes baixar no móbil esa aplicación, Abalar Móbil, así teredes a oportunidade de ver comunicacións, notas, mensaxes aos que podedes reponder...

Tedes unha guía sobre esta aplicación aquí.

Moito ánimo a todos e a todas nestes momentos tan duros.

Se tedes dúbidas non dudeis e chamar.

 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021 NORMATIVA

SUSPENSIÓN DA MATRÍCULA DE OPOSICIÓNS E PROCESOS DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento.

O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO 2020/21

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A, documento adxunto que poden imprimir para traer ao centro cuberto), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día

Distribuir contido


by Dr. Radut