Curso ficticio para a formación de Competencia Dixital B2.

Este curso estaría destinado a subir contidos útiles para o alumnado durante o desenvolvemento do proxecto relativo ás emocións que estaría a leva a cabo o alumnado.