Aulas

ACTIVIDADES PARA REALIZAR NO DOMICILIO

Actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares de cada nivel educativo (non avaliables) para que as poidan realizar no seu domicilio  durante o confinamento do COVID-19.

Dende o 14 de abril, dun xeito progresivo, todos os contidos e tarefas para o alumnado estarán presentes na contorna Eva-Edixgal e nas aulas virtuais do seu grupo-clase, podendo entrar nelas por primeira vez como convidado coa chave " ramoncabanillas " para posteriormente mudala pola proporcionada por cada titor/a ou especialista, ou co seu propio nome ou contrasinal unha vez matriculados.

        INFANTIL 3 ANOS 4 ANOS

5 ANOS

PRIMARIA

A  T  E  N  C  I  Ó  N    Á    D  I  V  E  R  S  I  D  A  D  E

ACTIVIDADES DE MÚSICA

ACTIVIDADES DE RELIXIÓN CATÓLICA

 

2 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DO AUTISMO

   ACTIVIDADE PARA TODO O COLE

 

 

OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE PEDAGÓXICO:

BIBLIOTECAS MUSEOS

LETRAS GALEGAS

XADREZ ED. FÍSICA

AULAS GALEGAS

RECREO INGLÉS PLÁSTICA  LIBROS E CONTOS

 REPASO

DOCUMENTAL:"A PALABRA XUSTA"

BO USO DAS TICs
MÓVETE NA CASA CRTVG

 

 

Aulas galegas é un portal educativo realizado por un colectivo de profesoras e profesores sen ánimo de lucro que cremos que ante a situación de illamento provocada polo coronavirus Covid-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA

PREPARÁNDONOS PARA A VOLTA AO ESPAZO PÚBLICO E Á NATUREZA

EDUCACIÓN FÍSICA, SENDEIRISMO, MONTAÑISMO E ORIENTACIÓN

XADREZ

XADREZ (TEORIA E PRÁCTICA) para Primaria.

BIBLIOTECAS