Skip to Content

Novas

O centro permanecerá pechado dende o 25 de xullo estando de volta o 1 setembro. 

Comunicación no mes de xullo a través do mail ceip.rabadeira@edu.xunta.gal ou do teléfono 881997701.

En setembro se continuará coa entrega de fondo libros e os cheques de material.

Felices vacacións

 


   

Informamos que están expostas as listaxes provisionais de comedor no taboleiro de secretaría para consultalas. Todas as solicitudes de comedor que foron entregadas en prazo están admitidas para o vindeiro curso.


A asignación de transporte non sairá ata comezos de setembro por temas da Xunta referente á licitación na zona de Oleiros.


As familias ás que lle foron concedido os libros de 4º Primaria poden pasar a buscarlos na semana do 18 ao 22 de xullo ou a comezos de setembro.
Os libros de 3º Primaria non se entregarán ata setembro. Hai cambio de lei neste nivel e as editoriais están no proceso de produción deles.


Lembren que os cheques de material ao alumnado que se lle concedeu deben recollelos en secretaría.

 

 


 

Publicáronse as listaxes provisionais do fondo solidario de libros de texto de 3º e 4º EP no centro. Poden vir a consultalas no tabloleiro de secretaría ou poden acceder á información co certificado dixital.
O prazo de reclamación é de dous días.
Rematado este prazo publicaremos as listaxes definitivas.
Do 11 ao 29 de xullo poden recoller os vales na secretaría.

 


 

 

 

Para solicitar transporte para o curso 2022/23 tedes a información  nesta ligazón

 

Para solicitar comedor para o curso 2022/23 tedes a información  nesta ligazón

 


 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2022–23

 

NORMATIVA REGULADORA:

A información sobre o proceso de admisión do alumnado está recollida na orde do 18 de decembro de 2020 ( publicada no DOG do 22 de decembro de 2020) así como nas instrucións recibidas desde a Xefatura Territorial e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (poden consultarse nesta sección da web do centro).

 

O PRAZO DE MATRÍCULA SERÁ DO  20 AO  30 DE XUÑO, ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE.

 

Documentación necesaria para formalizar a matrícula:

 

 •     Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. Facilitarase no centro ou descargando directamente aquí
 •    3 fotografías (tamaño carnet) do alumno/a.
 •    Certificado de empadroamento (só se non se entregou coa solicitude de reserva).
 •    DNI do alumno/a (se o ten) e dos pais (orixinal e fotocopia).
 •    Libro de familia (orixinal e fotocopias de todas as páxinas escritas).
 •    Tarxeta sanitaria do alumno/a (orixinal e fotocopia).
 •    Certificado médico de non padecer enfermedades infecto-contaxiosas.
 •    Fotocopia da folla de vacinacións que expiden as autoridades sanitarias.
 •    Impreso cuestionario de lingua materna (só para 4º de Ed. Infantil, se non se entregou coa solicitude de reserva)
 •    Separación legal dos pais (de existir).  Orixinal e fotocopia da resolución xudicial.
 •    Tarxeta de identificativa
 •    Impreso de solicitude de transporte (se precisa este servizo, a espera de que administración publique o modelo para o vindeiro curso).
 •    Impreso de solicitude de comedor (se precisa este servizo, a espera de que administración publique o modelo para o vindeiro curso).

 

 

 


 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Convocadas no BOE as becas MEC  para o  alumnado con necesidades de apoio educativo.

Neste enlace poden acceder á convocatoria

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Prazo de presentación de solicitudes:

ABERTO dende o 19 de maio de 2022 ata o 30 de setembro de 2022

  


 

 

CONVOCATORIA AXUDAS LIBROS DE TEXTO, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2022-23 

No DOG do 18 de maio de 2022 publícase a convocatoria da ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H). O prazo de entrega de solicitudes é do 19 de maio ao 22 de xuño (ambos inclusive). Pode verse e descargarse toda a información nos seguintes enlaces.

Orde do DOG 

Extracto da Orde

Impreso de solicitude

 


 

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE PRAZAS DE ADMISIÓN CURSO 2022/23

As listaxes definitivas de prazas de admisión no centro están expostas no taboleiro na entrada de secretaría, planta baixa.

O horario para entrar ao centro a consultalas listaxes é de 9:00 a 14:00h agás de 11:20-12:25h.

O prazo para formalizar a matrícula darase a coñecer a través da páxina Web, en cando a Consellería o comunique aos centros.

 

 

 


 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE PRAZAS DE ADMISIÓN CURSO 2022/23

As listaxes provisionais de prazas de admisión no centro están expostas no taboleiro na entrada de secretaría, planta baixa.

Todo o alumnado que solicitou praza para 4º de Ed. Infantil obtivo praza.

O horario para entrar ao centro a consultalas listaxes é de 9:00 a 14:00h agás de 11:20-12:25h.

As listaxes definitivas sairán con data límite de 16 de maio.

 

 

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación / DOG do 22 de decembro.

 

Calendario do procedemento de admisión e matrícula

1.    

Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo* (Prorrogado para o curso 2022-23 ata o seguinte día hábil: luns 21 de marzo.)

2.    

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

3.    Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

4.    

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

5.    Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

A solicitude de admisión será única, debe ser cumprimentada por cada solicitante e ten que axustarse exclusivamente ao modelo normalizado Anexo II Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos – Código ED550B e acompañada do Anexo II bis ED550B Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

Poden descargar os modelos nesta web ou no centro tamén lles facilitarremos,  unha copia en papel de ditos formularios ás persoas interesadas que a soliciten.

 

Número de postos escolares cubertos e vacantes ofertados para o curso académico 2022 -2023:

 

Curso

Número de postos/ VACANTES

4º EI

50/50*

5º EI

50/14

6º EI

50/11

1º EP

50/18*

2º EP

50/0

3º EP

50/7

4º EP

75/15

5º EP

50/3

6º EP

75/0

 

*4º E.I. DAS QUE 6 SON DA RESERVA REGULADA POLO ARTIGO 3.2 DA ORDE DE 12/03/2013 para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

*1º E.P. DAS QUE 4 SON DA RESERVA REGULADA POLO ARTIGO 3.2 DA ORDE DE 12/03/2013 para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 


 

Todo o alumnado  do CEIP Plurilingüe Da Rabadeira que fixo a reserva de praza no IES Miraflores está admitido para o curso 2022-2023.

A listaxe definitiva está publicada no taboleiro do noso centro.

No mes de xuño este alumnado debe formalizar a matrícula no IES Miraflores.

Distribuir contido


by Dr. Radut