CEIP Portonovo

Admisión de alumnado para o curso 2023/2024

LISTAXE DEFINITIVO

Todas as solicitudes de admisión presentadas en prazo ESTÁN ADMITIDAS.

As listaxes poderán ser consultadas:
-No taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
-Telemáticamente: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado, empregando a Chave365 ou certificado dixital.