AVISO SOBRE O ACCESO AO CENTRO

Por orde, de novo, de Xefatura Territorial tralo informe enviado polo Concello, todas as cancelas da rúa Espiñeiro quedan inutilizadas tanto para entradas e saídas de alumnado, familias e servizos.
Polo que a ÚNICA entrada que se usará para traer ou levar nenos dentro do horario lectivo ou para facer calquera tipo de trámite en secretaría será a que hai diante da marquesina (a que aparece na foto).
Para poder entrar primeiro hai que chamar ao centro e agardar a que alguén vaia a abrila, xa que non hai dispoñemos dunha persoa destinada, evidentemente, a estar alí toda a mañá á espera.
Un saúdo
 
Por orden, de nuevo, de la Jefatura Territorial tras el informe remitido por el Ayuntamiento, todas las puertas de la calle Espiñeiro quedan sin uso tanto para entradas como para salidas de alumnos, familias y servicios.
Por lo que la ÚNICA entrada que se utilizará para traer o llevar a los niños durante el horario escolar o para hacer cualquier tipo de trámite de secretaría será el que está frente a la marquesina (la que se muestra en la foto).
Para poder entrar primero hay que llamar al centro y esperar a que alguien vaya a abrir, ya que no disponemos de una persona destinada, obviamente, a estar toda la mañana a la espera.
Saludos