Atención á diversidade

Que é o Departamento de Orientación

Que é o Departamento de Orientación?

É un servicio que forma parte esencial da actividade educativa coa fin de asesorar ao alumnado, ás familias e ao profesorado.

Quen o forma?

- A xefa de Departamento(ORIENTADORA): Sara Deive Pérez.

- As mestras de:

Distribuir contido