Este curso irá destinados a tarefas de Audición e Linguaxe, polo que traballaremos aspectos referidos á linguaxe (tanto expresiva coma produtiva).