Presentación da visita de 5 anos

Presentación coas diferencias entre Infantil e Primaria que se utilizou na visita de 5 anos á nosa clase.