CEIP Ponte dos Brozos

Admisión de novo alumnado para o curso 2021-2022

Mércores 24 de marzo.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes de praza para o próximo curso, as solicitudes entregadas en prazo e forma foron:

IMPORTANTE:

Ao existir máis solicitudes que vacantes ofertadas polo Centro, procederase á de baremación en 1º de Primaria. 

As familias entregarán documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo (de carácter voluntario) ata o 9 de abril.

O centro informará nesta web da publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos, antes do 25 de abril de 2021.