Iniciar sesión: Acceso

Equipos docentes

EQUIPOS DOCENTES

No noso centro froito da LOMCE desapoarecen os equipos de ciclo.

constiuense os Equipos seguintes:

Equipo de Dinamización da Lingua Galega:

Coordinadora: Adoración Fernández González

Este equipo está integrado polo claustro de profesores

As reunións celébranse o segundo martes de cada mes.

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

Coordinador: Adoración Fernández González

Este equipo está integrado polo claustro de profesores.

As reunións celébranse o primeiro martes de cada mes.

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica

A Comisión de Coordinación Pedagóxica está integrada polo claustro. Presidida pola directora.

As reunións celébranse o 3º mes de cada mes.

 

 

Equipo de Biblioteca

Forman o equipo de biblioteca:

Coordinaora: Adoración Fernández González.

Óscar Gallardo Amiama

Paula Lapido Sánchez

Sara Martínez Gallego

Sonia Sánchez Fernández

Lupe Aldao Sánchez

Sandra Saavedra Blanco

Encargaranse da xestión da biblioteca e da organización de actividades de dinamización

Distribuir contido