Iniciar sesión: Acceso

Titores e especialistas

TITORES, ESPECIALISTAS, PROFESORES DE AREA

 ÓSCAR GALLARDO AMIAMA: Titor e especialista de Infantil; plástica en 3º e 4º.

 HORARIO

 

PAULA LAPIDO SÁNCHEZ: TitorA de 1º e 2º,  EF en infantil e primaria

HORARIO

 

PABLO CAMARERO PÉREZ: Titor de 3º e 4º, Música en infantil e primaria.

HORARIO

 

GUADALUPE ALDAO SÁNCHEZ: Titora de 5º e 6º, Inglés en infantil e primaria.

 HORARIO

 

ADORACIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: L. Galega  e CN en 5º e 6º; L. Galega  e CN en 1º e 2º; Apoio 1º,2º.

HORARIO

 

SONIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Orientadora, Apoio en infantil

 HORARIO

 

SANDRA SAAVEDRA BLANCO: Din. Exp. Oral Infantil; AL  e Apoio en infantil e 1º,2º. 

HORARIO

 

SARA MARTÍNEZ GALLEGO: Relixión infantil e primaria

HORARIO

 

BORJA DE LA HORTA OJEA: Apoio en 3º e 4º, 5º e 6º.

HORARIO

 

Distribuir contido