Iniciar sesión: Acceso

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. COVID-19

Adaptacións das Programacións didácticas para o tercerio trimestre,por mor do COVID-19 seguindo as instruccións do 27 de abril da D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso académico 2019-20 por cursos e materias.

Educación Infantil

 

1º E 2º DE PRIMARIA

Matemáticas: 1º e 2º

L. Castelá 1º e 2º

C. Sociais 1º e 2º

L. Galega 1º e 2º

C. Natureza 1º e 2º

Rúbica (Anexo I)

 

3º e 4º de Primaria

Matemáticas 3º e 4º

L. Castelá 3º e 4º

L. Galega 3º e 4º

C. Sociais 3º e 4º

C. Natureza 3º e 4º

Valores

Rúbica (Anexo I)

 

5º e 6º de Primaria

Matemáticas 5º e 6º

L. Castelá 5º e 6º

L. Galega 5º e 6º

C. Natureza 5º e 6º

C. Sociais 5º e 6º

 Valores

Rúbica (anexo I)

 

ESPECIALIDADES

Inglés

 Inglés 1º

Ingles 2º

Ingles 3º

Ingles 4º

Ingles 5º

Ingles 6º

Rúbica Anexo I

E. Física

Relixión

Música

Plástica infantil, 1º, 2º

Plástica 3º,4º,5º e 6º