Iniciar sesión: Acceso

TITORES, ESPECIALISTAS, PROFESORES DE AREA

 ÓSCAR GALLARDO AMIAMA: Titor e especialista de Infantil; val. Soc. e Civ. en 1º e 2º.

 HORARIO

 

PAULA LAPIDO SÁNCHEZ: TitorA de 1º e 2º,  EF en infantil e primaria

HORARIO

 

GUADALUPE ALDAO SÁNCHEZ: Titora de 3º e 4º; inglés en infantil e primaria; plástica en primaria.

HORARIO

 

PABLO CAMARERO PÉREZ: Titor de 5º e 6º; Música en infantil e primaria.

 HORARIO

 

ADORACIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: L. Galega  e CN en 3º e 4º; Plan Lector en 5º e 6º; Apoio infantil,1º e 2º e 5º e 6º.

HORARIO

 

SONIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Orientadora.

 HORARIO

 

Mª LUZ RODRÍGUEZ FREIRE: Din. Exp. Oral Infantil; AL e Apoio en infantil, 1º e 2º,  3º e 4º e 5º e 6º.

HORARIO

 

SARA MARTÍNEZ GALLEGO: Relixión infantil e primaria

HORARIO