AquaeStem 19-20


3º TRIMESTRE
     
2º TRIMESTRE

 

Actividade online


 

Nesta fase as alumnas traballarán en pequenos grupos e coñecerán un novo reto que terán que resolver empregando a linguaxe básica de programación.

 

Actividades. Worksohp


É a actividade principal do programa. Un Workshop onde as nenas resolven os retos na aula, a través da construción dunha máquina simple.

 

 

Actividades. Debate


 

Xeración dun debate dirixido pola titora no que se presenta unha situación que conleva a reflexión do grupo sobre as STEM