.

Aviso Importante:

 

Os titores/as están chamando ás familias para ter unha atención máis directa.

Para o voso coñecemento estas chamadas faranse dende un número oculto

 

 

 

Novas instrucións Aula Virtual para o alumnado de Primaria.