Neste curso tentaremos recoller a información que manexamos no PFPP así como as nosas experiencias e aportacións á hora de poñer en práctica o que imos aprendendo.