Curso engadido como proba para o curso de ferramentas tecnolóxicas.