Recopilación de actividades desenvolvidas co programa NOTEBOOK polo grupo de traballo do Encerado Dixital