Secretaría

ABERTO PRAZO

FONDOLIBROS E AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2021-2022.

Prazo de presentación de solicitudes:Do 21 de maio ao 22 de xuño ámbolos dous inclusive.

LISTAXE DE MATERIAL POR CLASES CURSO 2020-2021

LISTAXE DE MATERIAL INFANTIL CURSO 2020-2021

 

LIBROS DE TEXTO CEIP PLURILINGÜE OUTEIRO DAS PENAS.

 

Non utilizaremos libros de texto nin en 1º nin en 2º de Primaria.

En 5º de Primaria concedéronos o proxecto E-DIXGAL e non utilizaremos libros de texto.

 

LISTAXE DE MATERIAL POR CLASES

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2020/2021

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 • O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación des-ta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído
   

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

 PRAZOS:

 • Presentación de solicitudes: ata 19/06/2020
 • Recollida libros: ata 29/06/2020
 • Listaxe provisional fondo libros: 10/07/2020
 • Reclamacións á listaxe: ata o 15/07/2020
 • Listaxe definitiva: 17/07/2020

 


Servizo relacionado: 

Procedimento de admisión de alumnado do curso 2020-21

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes da admisión de alumnado, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o luns 11 de maio de 2020 e rematará o luns 18 do mesmo mes. Por motivos de seguridade procuraremos establecer turnos para a entrega da documentación, a fin de non concentrar ás familias no centro. Por esta razón pregamos nos chamen a partir do luns 11 ao 886120381 para acordar día e hora, a esí poder ser atendidos con maior seguridade sanitaria.

 NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO

PUBLICADAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS.

 • Todos os solicitantes para 4º de Educación Infantil están admitidos.
 • Non admitidos os solicitantes para 6º de Educación Infantil e 3º de Primaria.

 Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

PROCESO DE ADMISIÓN 2020/2021

 

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2020/2021

Solicitude ED550B

RELACIÓN DE POSTOS DISPOÑIBLES PARA ALUMNADO CURSO 2020-2021

 

 

CURSO

 

CONVOCATORIA ORDINARIA

 

CONVOCATORIA ALUMNOS NEAE

CUARTO ED. INFANTIL

22

3*

QUINTO ED. INFANTIL

02

 

SEXTO ED. INFANTIL

01

 

PRIMEIRO ED. PRIMARIA

11

6*

SEGUNDO   ED. PRIMARIA

02

 

TERCEIRO ED. PRIMARIA

00

 

CUARTO ED. PRIMARIA

18

 

QUINTO   ED. PRIMARIA

17

 

SEXTO ED. PRIMARIA

00

 

Desde o  domingo día 1 e ata o 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles alumnos de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html.

Tal como queda reflectido na dita Orde, as solicitudes de admisión poderán presentarse a de xeito telemático a partir do domingo día 1, mentres que de xeito presencial nos centros escolares desde o luns día 2, prazo que permanecerá aberto ata o 20 de marzo.

Cómpre lembrar que a Consellería de Educación pon á disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial.

Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

Xestión da solicitude de reserva de praza para o IES Mendiño.

Prazo de solicitudes do 1 ao 17 de febreiro.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación admisionalumnado no menú:Solicitudes – Reserva – Crear

O modelo consta na aplicación, e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Para descargar a solicitude en papel pincha AQUI

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.

 

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA

 LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

LISTAXE DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

A listaxe provisional indica o número de libros que corresponde a cada alumno que solicitou o fondo. Aínda que na publicación indique que lle corresponden máis de 3 libros, nós en Primaria (de 3º a 6º ) pedimos como máximo 3 libros.

O día 8 publicarase a listaxe definitiva na que se asignan libros concretos ao alumnado.

Prazo

Ata o 21 de xuño 2019.  Presentarase unha solicitude por familia.

 

Calendario:

21 de xuño.-Data límite para devolver os libros de fondo solidario (en bo estado)

3 de xullo.- Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

4 e 5 de xullo de 10:00h a 14:00 h entrega de cheques de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Presentación de reclamacións á listaxe provisional de fondo solidario de libros de texto.

8 de xullo .- Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

 

 

ADMISIÓN CURSO 2019/2020

 ADMISIÓN 2019/2020

(Actualizado 16/05/19: listaxes definitivas de admisión)

Desde o día 1 ao 15 de febreiro está aberta a fase de reserva para o alumnado procedente de centros adscritos.

Unha vez rematada a fase de reserva informamos que todo o alumnado da EEI San Pedro que solicitou praza para 1º EP foi admitido.. Este alumnado deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño de 2019.

POSTOS ESCOLARES VACANTES CURSO 19/20.

 FASE DE ADMISIÓN. DO 1 AO 20 DE MARZO

Normativa:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes  sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria,de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de
2013

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Esta normativa tamén poden consultala no centro.

 

Poden cubrir o formulario de admisión a través do menú da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ a través do menú: Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

 • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
 • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

 

Desde o centro facilitaremos a copia en papel que tamén poden descargar pinchando no enlace: ED550B

 

 Rematado o prazo para a recollida de solicitudes de admisión, comunicamos que habendo suficientes prazas non será necesario baremar.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

 

 

 

 

MATERIAL E LIBROS 2018/2019

Preme nas ligazóns para ver a relación de material e as listas dos libros de texto para o ano próximo.

Tanto en Infantil como en 1º e 2º de Primaria non se piden libros de texto. En 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria poden ver listaxe de material e de libros.

PRIMARIA

INFANTIL

Preme na ligazón para acceder á listaxe  do fondo de libros.

Este curso o alumnado con NEAE non entra no fondo, deben vir recoller os cheques para mercar os libros e material da lista específica dada a cada un a fin de curso.

 

FONDO SOLIDARIO CURSO 2018/2019

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS 2018/2019

MATRICULA INSTITUTO CURSO 20/21

DATAS DE ENTREGA DE CHEQUES:

 • Do 9 ao 11 de xullo en horario de mañán. Si non poden vir persoalmente, autoricen a unha persoa para recollelos.
 • No mes de setembro.

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019
LEIS, CALENDARIOS E NOTAS INFORMATIVAS
1. LISTADO DA NORMATIVA SOBRE A ADMISIÓN DO ALUMNADO
2. Lei Orgánica de Educación
3. Decreto 254/2012 do 13 de decembro de 2012
4. Orde de 12 de marzo de 2013
5. Orde do 25 de xaneiro de 2017
6. Intrucións da DXC sobre o proceso de admisión 27/02/2018
7. Postos vacantes curso 18/19
 8.- Calendario do proceso de admisión 2018-2019
 9.- Nota informativa sobre o proceso de admisión

 10.- Centro adscrito: EEI San Pedro

        Centro de adscripción: IES Mendiño

 11.- Aclaracións sobre o empadroamento e a unidade familiar
 12.- Resultado do sorteo de desempate na puntuación final.

 LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Pinchando nos enlaces descárgase o arquivo.

  LISTAXE DEFINITVA DE ADMITIDOS ( 14/05 /18 )

 

 O prazo de FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA será do 20 AO 30 DE XUÑO DE 2018.

 

Powered by Drupal - Design by artinet