Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

ENTREGA E RECOLLIDA DE MATERIAIS

PROCEDEMENTO E NORMAS

A nai/pai/persoa responsable do alumno/a acudirá ao centro (á aula do seu fillo/a), cumprindo as indicacións que seguen:

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

Posted in

ESTÁN ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DE 3º, 4º E 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PÓDENSE CONSULTAR AS LISTAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS NA ENTRADA DO COLEXIO.

 

LEMBRAMOS QUE AS DATAS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SON DO 1 AO 10 DE XULLO, PUBLICARANSE INSTRUCCIÓNS SOBRE A DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, fanse públicas as adaptacións das programacións didácticas. 

 

LETRAS GALEGAS 2020

Aínda que os actos conmemorativos das Letras Galegas se transladaron a outubro, dende o colexio queriamos festexar dalgunha maneira esta data tan significativa para a nosa lingua. Así que, contando coma sempre coa colaboración da comunidade educativa deixámosvos aquí algunhas das actividades realizadas.

Preme nos seguintes enlaces:

-Aula virtual de 1º de Educación Primaria:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/aulavirtual/course/view.php?id=33

-Aula virtual de 2º de Educación Primaria:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/aulavirtual/course/view.php?id=34

-3º de Educación Primaria:

https://view.genial.ly/5ebec3afc3f5940e60163a5c/social-horizontal-post-letras-galega

-5º de Educación Primaria:

https://view.genial.ly/5ebeddb38e243b0d5a32ef46/interactive-content-letras-galegas-2020

-6º de Educación Primaria:

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/node/535

 

https://view.genial.ly/5ebeddb38e243b0d5a32ef46/interactive-content-letras-galegas-2020

 

https://view.genial.ly/5ebeddb38e243b0d5a32ef46/interactive-content-letras-galegas-2020

https://view.genial.ly/5ebeddb38e243b0d5a32ef46/interactive-content-letras-galegas-2020

https://view.genial.ly/5ebeddb38e243b0d5a32ef46/interactive-content-letras-galegas-2020

https://view.genial.ly/5ebec3afc3f5940e60163a5c/social-horizontal-post-letras-galegas

https://view.genial.ly/5ebec3afc3f5940e60163a5c/social-horizontal-post-letras-galegas

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

Posted in

Na Resolución do 5 de maio do 2020, dítanse as instrucións referidas ao restablecemento do procedemento de admisión de alumnado. O prazo abrangue do 11 ao 18 de maio (ambos incluídos)para o alumnado que se incorpora ao centro por primeira vez.

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado», enderezo :   https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Se teñen dificultades para acceder telematicamente poden entregar a solicitude no centro, coas seguintes recomendacións:

 

 

Horario: de 10:00 a 13:00.

 

Coa finalidade de garantir a seguridade de todos, establecerase un sistema de CITA PREVIA chamando ao teléfono 881 866 735

 -É recomendable o uso de máscaras.

 - Na entrada do centro disporán de xeles hidroalcólicos para desinfección 

   das mans antes e despois de seren atendidos.

 - Eviten acudir acompañados/as, tanto de nenos/as como de adultos.

 - Unha vez no recinto escolar deberán gardar a distancia de 

   seguridade (2 metros). 

 

DOCUMENTACIÓN PARA  PRESENTAR NO CENTRO: 

  • Solicitude segundo o Anexo II.
  • Copia do documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a (DNI ou libro de familia).
  • Copia da sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
  • No caso de solicitar unha praza para alumnado de NEAE, achegarase a documentación oportuna.
  • Certificado oficial do expediente académico, de darse o caso.

 Tedes toda a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31003 

COMPROBACIÓN DE DATOS;

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha copia dos documentos, e os orixinais para cotexar.

  • DNI, NIE.
  • Domicilio fiscal.
  • Declaración do imposto sobre a renda.

 

WEBMIX CARVALHO CALERO

As Letras Galegas 2020, están dedicadas a Ricardo Carvalho Calero. Se premedes na súa imaxe, atoparedes un webmix que recolle as páxinas web máis salientables sobre o autor.

 

 

23 ABRIL - DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO

 

Hoxe é o Día Internacional do libro, e os alumnos do centro lémbranse das "lecturas na carballeira" que facíamos por estas datas, pero dada a situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir, temos que buscar outras alternativas para lerlles os contos aos máis pequechos.

Nas aulas virtuais de 4º e 6º educación infantil podedes ver aos conta contos de 1º de educación primaria, e na aula virtual de 1º podedes atopar os contos do alumnado de 5º de educación primaria.

Aula virtual de 4º de educación infantil: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/aulavirtual/mod/folder/view.php?id=802

Aula virtual de 6º de educación infantil: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/aulavirtual/course/view.php?id=39

Aula virtual de 1º de educación primaria:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/aulavirtual/course/view.php?id=33

Contos de 5º de educación primaria:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/%20%09%20http%3A/%252Fwww.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/system/files/vlc-record-2020-04-22-21h09m12s-conto_mkv-.flv%20%09%20http%3A/%252Fwww.edu.xun

Cómic de 6º de educación primaria elaborado por unha alumna:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/taxonomy/term/8

 

Qué teñades un bo Día Internacional do Libro!!! 

E xa sabes: MELLOR QUÉDATE NA CASA!!

QUÉDATE NA CASA E ACOMPÁÑATE DUN LIBRO

Xa que de momento nos toca QUEDAR NA CASA e  se achega o DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO dende a biblioteca de Tilandra vos deixamos unhas propostas con enlaces de obras que se poden ler online gratuitamente.

 

CONTA CONTOS KALANDRAKA: https://www.kalandraka.tv/gl/seccion2.php?id=33

CONTA CONTOS DE COMBEL NA PAXINA DE YOUTUBE CONTACOMBEL:

https://www.youtube.com/channel/UCR__tfRnf4W4pGPU5C2LNqg

Bruño: https://issuu.com/grupoanayasa/stacks/6f96ef708f4c42e4af792116cf2fa164

La A aventurera: https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bs00699901_la_a_aventurera

Mis primeros cuentos cortos: https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00332101_primeroscuentos_cast

Caperucita de colores: https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00460101_08_caperucita_colores

Cuentos cortos de animales en peligro: https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00436801_animalesenpeligro

Lola Pimienta y el secuestrador de perros: https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00442701_lola_pimienta_cast

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL: https://www.anayainfantilyjuvenil.com/noticia/cinco-titulos-para-leer-gratis-desde-casa/

https://issuu.com/anayainfantil/stacks/75d07f7f0e544163a15aff93f1e13441

 XERAIS: https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia

Feliz feroz El Hematocrítico (2016), a partir de 6 años.
https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/feliz_feroz_o_lobo_riquinho_ok

Fred Quincalla, o nómade do mar, Teresa González Costa (2017), a partir de 8 años
https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/fred_quincalla_o_nomade_do_mar

Vaia tropa, Antón Cortizas (2011), a partir de 9 años
https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/vaia_tropa_anton_cortizas

Dragal. A estirpe do dragón, Elena Gallego (2015), juvenil
https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/dragal_iv_a_estirpe_do_dragon

BAIA EDICIÓNS: https://baiaedicions.gal/editorial/baia-edicions-con-vos-na-casa/

COLECCIÓNS DE COMICS OLÉ: https://leer-comics.blogspot.com/2019/02/coleccion-ole.html?m=1

 

ACCESO ÁS CUALIFICACIÓNS DA 2ª AVALIACIÓN.

Adiántase a consulta das cualificacións da 2º avaliación a través da aplicación abalarMobil ás 10:00 horas do venres día 3 de abril.

CUALIFICACIÓNS 2ª AVALIACIÓN

Segundo instrucións da Consellería de Educación, os centros educativos procederán á realización da avaliación  do segundo trimestre, que abranguerá os contidos traballados ata a data da suspensión das clases.

As cualificacións dos alumnos e alumnas correspondentes ao segundo trimestre poderanse consultar a través da aplicación abalarMóbil desde o día 3 de abril a partir das 14:00 horas.

AbalarMóbil é unha aplicación gratuita da Consellería de Educación que permite ás familias consultar a información académica dos seus fillos/as a través do teléfono móbil.

Distribuir contido