Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Espazo para compartir materiais e experiencias da escola inclusiva.

Aquí aloxamos as PXA de cada curso.

Programacións de aula. Curso 18-19 (acceso con contrasinal)

Neste apartado poderanse ver as enquisas e os resultados das enquisas sobre o grao de satisfacción do alumnado de 4º e 6º de primaria e a avaliación da práctica docente por parte do alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria.

As enquisas serán visibles nas datas en que deban ser cubertas polo alumnado.

Espazo para uso e arquivo da documentación do Dpto. de Orientación do CEIP dos Muíños.