Documentos para xustificar faltas de asistencia

Dende aquí poden descargar os documentos para xustificar as faltas de asistencia ao centro. O primeiro poden descargalo en formato imaxe como poden ver na pantalla ou ven no link pdf. Para descargar a imaxe, preman co botón dereito enrriba dela e descarguen a imaxe e xa poderán imprimila.

Xustificación de falta de asistencia

 

 

*Aclaración: É necesario descargar os documentos ao seu ordenador para poder cumplimentalos. Para elo precísase empregar unha aplicación para documentos PDF tipo "Acrobat Reader"

 

 DescargarXustificación de faltas de asistencia II (con certificado médico)

 descargar