Curso onde se colgarán as actividades e recursos dixitais elaborados para o traballo sobre as conmemoracións e celebracións varias do EACE.