Skip to Content

                              

Lei 4 de 2011, de convivencia

A lexislación que regula os dereitos e deberes do alumnado é a Lei 4 de 2011, do 20 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Nela se establecen os dereitos e deberes [.pdf] dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. (DOG 135, 15/07/11).

No Proxecto Educativo do noso centro podedes atopar os dereitos e deberes do alumnado dentro do Plan de Convivencia.