Skip to Content

                              

Intercambio escolar CEIP Manuel de Falla

We are going to start, in the second half of this first term, a school interchanging with some informal letters and Christmas postcards with pupils from CEIP Manuel de Falla, in Madrid. This way, we will enjoy by knowing different experiences, hobbies...from other pupils with same age from this beautiful state school from Madrid.

Na segunda metade da 1º avaliación empezaremos un intercambio de cartas e postales do Nadal co CEIP Manuel de Falla de Madrid. Deste xeito, pasarémolo moi ben coñecendo experiencias, aficións...doutros alumnos da nosa mesma idade deste bonito colexio público de Madrid.

En la segunda mitad de la 1º evaluación empezaremos un intercambio de cartas y postales de Navidad con el CEIP Manuel de Falla de Madrid. De este modo, lo pasaremos muy bien conociendo experiencias, aficiones...de otros alumnos de nuestra misma edad de este bonito colegio público de Madrid.