Benvidos a este curso de Curso Actualización de ferramentas tecnolóxicas para a función docente. Trátase dunha formación inicial básica para o manexo de ferramentas para docencia a distancia.

Características da actividade:

Formación non presencial, de 10 horas de duración.

Contidos básicos: emprego da aula virtual e ferramentas de videoconferencia.

Desenvolverase a través da aula virtual do centro