Curso para practicar as posibilidades que nos ofrece moodle como recurso educativo.