Aquí podedes avaliar os problemas de articulación do alumnado segundo a escala de Monfort.