Grupo de traballo para dinamizar a biblioteca.

Grupo de traballo do equipo de biblioteca que ten como fin a integración do uso das TICs na labor docente e na biblioteca escolar.