Temario de Coñecemento do Medio e materiais para o seu estudo.

Materiais para a área de Coñecemneto do Medio de 3º Ciclo

Recursos educativos para preparar coñecemento do medio de 5º curso
Apuntes e actividades do temario de 5º curso de Ed. Primaria.