Webquest educativas para realizar con alumnos de educación Primaria.

Webquest para traballar no área de matemáticas.

Recursos materiais para elaboración dunha webquets.
Titorial para a elaboración de webquest, cazas do tesouro e miniquest.
Titorial para a elaboración de webquest, cazas do tesouro e miniquest.
Conmemoracións e celebracións
Compilación de webquest sobre as principais conmemoracións e celebracións que teñen lugar nos centros educativos ao longo do curso académico.