Iniciar sesión: Acceso

Convivencia

Neste curso, o profesorado do CEIP As Nogais ideou dotar de vida ás aulas que estaban faltas de uso.

Primeiramente, reviviron a antiga sala de xogos dotándoa de xogos máis modernos e entretidos pero recuperando os taboleiros do xadrez, o parchís ou a oca.

O resultado do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) 2017/2018 é a elaboración, por parte de todo o claustro, das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) para o CEIP das Nogais. Toda a comunidade educativa ten a obriga de coñecelas e  aquí podedes consultalas.

Distribuir contido