NOVOS PRAZOS ENTREGA SOLICITUDES DE MATRÍCULA

a) Novos prazos  entrega solicitudes de nova matrícula: 

 Do 11 ao 18  de maio de 2020 , ámbolos dous inclusive. 

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

Listaxe provisional de alumnado admitido en 4º de Educación Infantil  (3 anos): todos os que solicitaron praza, dentro do prazo regulamentario.  

Listaxe provisional de alumnado admitido en 1º de Educación Primaria: todos os que solicitaron praza, dentro do prazo regulamentario.  

Listaxe provisional de alumnado admitidos en 3º de Educación Primaria: todos os que solicitaron praza, dentro do prazo regulamentario.  

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación (ata o 26 de maio de 2020).

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Todos os alumnos/as que solicitaron praza neste centro, dentro dos prazos legalmente establecidos, foron adminitidos. 

As entregadas fóra de prazo quedan pendentes da asignación de prazas por parte da inspección educativa. 

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.