INFORMACIÓN SOBRE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE POLO COVID-19. NOVAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA

PONSE EN COÑECEMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE A PARTIR DO DÍA 16 DE MARZO, LUNS, DE XEITO OBRIGATORIO PARA TODOS OS NIVEIS EDUCATIVOS. A DURACIÓN SERÁ DE 14 DÍAS A PARTIRES DESTA DATA. PARA MAÑÁ VENRES, 13 DE MARZO, RECOMÉNDASE A NON ASISTENCIA DO ALUMNADO, PERO OS CENTROS PERMANECERÁN ABERTOS PARA AQUELES CASOS EN QUE AS FAMILIAS NON POIDERAN CONCILIAR, CUN HORARIO NORMAL. NON SE PODERÁ CONSIDERAR FALTA DE ASISTENCIA PARA OS QUE MAÑÁ NON ASISTAN AO COLEXIO.

AMPLÍASE O PRAZO DE ENTREGA DE NOVAS  SOLICITUDES DE MATRÍCULA ATA UNHA SEMANA DESPOIS DE QUE SE REINICIEN AS CLASES CON NORMALIDADE, SEGUNDO INSTRUCIÓNS DA CONSELLERÍA. 

SEGUIREMOS INFORMANDO.

A DIRECCIÓN DO CENTRO