ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

MATERIAIS PARA A ATENCIÓN A DIVERSIDADE

A continuación amosamos unha serie de páxinas que poderán ser de axuda a hora de afrontar a diversidade na nosa escola: