MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO 3º TRIMESTRE

Prezadas familias:

Nos seguintes enlaces podedes acceder as modificacións das programacións didácticas de cada  curso e especialidades, seguindo as "Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia".