Reorganización dos recantos da biblioteca

A biblioteca do colexio renóvase e necesita máis espazo

Como xa é tradición no noso centro, durante o mes de setembro levamos a cabo unha redistribución dos diferentes espazos da biblioteca. Este ano, o cambio foi máis significativo que en anteriores ocasións, e estamos moi satisfeitos co resultado.

A nova distribución permitiunos crear recantos máis acolledores e funcionais, que invitan á lectura e ao estudo. Ademais, incorporamos novos elementos de mobiliario e decoración que fan do espazo un lugar máis atractivo e agradable.

Porén, a pesar das melloras realizadas, estamos empezando a notar que nos estamos quedando sen espazo. A biblioteca é cada vez máis utilizada polos alumnos, tanto para ler como para realizar traballos en grupo, e o número de libros e materiais dispoñibles tamén creceu considerablemente nos últimos anos.

Por este motivo, estamos convencidos de que é necesario ampliar os espazos da biblioteca nun futuro próximo. A biblioteca é o motor principal do proceso de ensino e aprendizaxe do noso colexio, e é fundamental que dispoñamos dun espazo adecuado para que o alumnado poida gozar dela ao máximo.

Beneficios da ampliación da biblioteca:

  • Máis espazo para s nenos e nenas: A ampliación permitiría que un maior número de alumnos e alumnas puidesen utilizar a biblioteca ao mesmo tempo. Isto é especialmente importante tendo en conta o aumento da matrícula que experimentou o centro nos últimos anos.
  • Maior variedade de recursos: Poderíanse incorporar novos libros, revistas, materiais audiovisuais e outros recursos que enriquecerían a oferta da biblioteca.
  • Espazos para actividades: Poderíanse crear espazos específicos para a realización de actividades como obradoiros, contacontos ou clubs de lectura.
  • Zonas de estudo: Poderíanse habilitar zonas de estudo tranquilas e ben equipadas onde o alumnado puidese concentrarse e traballar de forma individual ou en grupo.

A biblioteca, un espazo fundamental para a aprendizaxe:

A biblioteca é un espazo fundamental para a aprendizaxe do noso alumnado. Nela, poden atopar todo tipo de información e recursos que lles axudan a ampliar os seus coñecementos e desenvolver as súas habilidades. Ademais, a biblioteca é un lugar onde os nenos e nenas poden aprender a ler de forma crítica e reflexiva, a utilizar diferentes fontes de información e a traballar de forma autónoma.

Por todo isto, consideramos que a ampliación da biblioteca é un investimento necesario para mellorar a calidade da educación que ofrecemos ao noso alumnado.