Os teus superpoderes están dentro de ti: descúbreos

 

O curso escolar 2020/2021, a aula de 6º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu traballo cuxo obxectivo principal é que o alumnado sexa capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais sendo una das ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a autoestima. dentro do PDI xeral do CEIP Manuel Sueiro, co título “Os teus superpoderes están dentro de ti: descúbreos”.

O obxectivo xeral centrouse en que Que o alumnado sexa capaces de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais e como ferramenta para mellorar o autoconcepto e a autoestima.

O traballo desenvolveuse a través dunha por semana, cunha duración de 50 minutos. A metodoloxía centrouse nunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

1º trimestre:
Lectura do libro: No soy un penoso. Editorial SM.
Actividades:

 • A miña Autobiografía.
 • Escala de emocións:
 • A Escala de emocións:
 • Escala de emocións:
 • As emocións nos poden axudar ou prexudicar.

2º trimestre:
Lectura do libro: Y de regalo... ¡Superpoderes!. SM.
Actividades:

 • Cambiando a comunicación interna.
 • Os pensamentos negativos: Ao lixo.
 • Aprendemos a dicir non.
 • O resto das persoas tamén senten: a empatía.
 • Que podemos mellorar.
 • Temos dereito a confundirnos.

3º trimestre:
Lectura do libro: ¡Al ataque!. SM.
Actividades:

 • Situacións positivas e negativas.
 • Como actividade de conclusión: Acróstico de elementos positivos de cada un de nós.

Como conclusión, destacar que cando as persoas dialogan e saben escoitar e poñerse no lugar dos outros, é indiscutible os resultados melloran así como a convivencia e relación cos demais. A valoración do traballo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.