Superheroes Say No!!

O 25 de novembro os Superheroes da escola usaron os seus superpoderes para intentar frear a violencia sobre as mulleres e as nenas que desgraciadamente afecta á nosa sociedade.

Prepararon as súas purple cloaks e unha representación na que deixaban ás claras o seu compromiso a favor do respecto e da non violencia.

Así atravesaron unhas purple doors que nos deixen acceder a un mundo máis igualitario, participando da actividade xeral da escola.

https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women/un-women-song