Curso no que recollemos o traballo desenvolvido ao longo do Seminario de formación sonre inclusión do curso 2022/2023.