Curso no que recollemos o traballo desenvolvido no curso 2022/2023 no programa Observa_Acción.