Curso no que recollemos o traballo desenvolvido ao longo do Grupo de traballo sobre EDIXGAL do curso 2019/2020.