Maio 2018

O libro viaxeiro

O alumnado de Ed. Infantil, este curso continuou levando para as súas casas as bolsas do programa "Libros que van e veñen".

Estas permanecen no seu domicilio unha semana, facéndose a renovación dos libros os venres. Cada unha delas inclúe un libro en galego ou castelán escollido polo alumnado e un caderno para que, coa axuda dos seus familiares, debuxen e/ou escriban o que lles "digan" os libros.

Queremos agradecer ás familias dos máis caivos a súa imlicación nesta actividade destinada a que acompañen aos seus fillos no proceso lector e lles sirvan de modelo e guía nos momentos de lecer.

 

Formación de usuarios na biblioteca

A formación de usuarios estivo presente ao longo de todo o curso, sobre todo as actividades referentes ao alumnado. Cada titor encargouse de realizar esta tarefa co seu alumnado ao longo do curso con indicacións puntuais ou en sesións programadas de formación.

Con alumnado de Ed. Infantil traballáronse os seguintes obxectivos ao longo do curso:

 • Recoñecer e manter a orde na biblioteca.
 • Expresar oralmente as necesidades de información ou lectura e os obxectivos das mesmas.
 • Iniciarse no hábito de consultar libros.

Para conseguilo, realizamos as seguintes actividades:

 • Visitamos a biblioteca unha vez por semana. Para dita actividade  puxemos unha serie de normas:
 • Entrar en silencio
 • Coller os libros cando diga a profesora.
 • Non interromper aos nenos/as que estean nela.
 • Sentarse ordenadamente sen arrastrar cadeiras…
 • Observamos os estantes dicindo a diferencia entre os que estean coa letra vermella e coa amarela.
 • Collemos algún libro en castelán e en galego.
 • Eliximos algún conto para contarlles na biblioteca .
 • Facemos debuxos do conto.
 • Debuxamos a nosa biblioteca.
 • Cada venres imos á biblioteca para cambiar o noso libro da mochila viaxeira.
 • Os luns traemos de volta os libros co debuxo do libro que levamos.
 • Realizar xogos clasificatorios e colocar ol libros nos seus andeis correspondentes a altura dos nenos.
 • Buscar coleccións: clásicos, animais.
 • Dialogar cos nenos e nenas en torno os contos e a información:
 • Para coñecer,comprender e crecer
 • Se nos gusta a aventura
 • Para viaxar imaxinando.
 • Buscar información gráfica nos libros seleccionados.
 • Debuxos dos contos que contamos na biblioteca.
 • Elaboraron un libro cada neno e nena sobre o nacemento dunha planta titulado “A nosa fabiña Mariña”.
 • Cada semana farán un debuxo na casa do conto que levaron na mochila viaxeira.
 • Tamén sobre o conto “Pico y el abeto” fixeron a árbore para explicar porque a algunhas árbores non lles caen as follas no inverno.
 • Contaron algúns contos clásicos como “Blancanieves y los siete enanitos”.

A valoración das actividades da biblioteca son positivas xa lles encanta estar nela e séntense maiores buscando libros.


O alumnado dos primeiros cursos de Ed. Primaria, xunto cos seus titores, adicaron  un tempo a seguir coñecendo  a biblioteca, os usos e normas máis básicos que nela rexen . Así puideron acadar  os seguintes obxectivos:

 • Coñecer a función da biblioteca e os seus servizos
 • Introducir as distintas función  de información e lectura que poden ter os documentos.
 • Recoñecer os elementos que identifican os documentos: título, autor, ilustrador.
 • Coidar e respectar os materiais e recursos.

Realizaron as seguintes actividades:

 • Visitas á biblioteca escolar para coñecer as súas seccións e os diferenes recantos..
 • Seleccionar contos, narracións e libros de consulta e comparar información.
 • Cumprimentar una fichas resumo dos libros lidos.
 • Elaborar un listado de accións para coidar os materiais da biblioteca.

En 3º e 4º de Ed. Primaria os obxectivos perseguidos foron os seguintes:

 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento na biblioteca.
 • Recoñecer os documentos que podemos atopar: libros, revistas, audiovisuais,…
 • Recoñecer e manter a orde a biblioteca.
 • Identificar as partes físicas dos impresos: portada, cuberta, contracuberta,…
 • Dominar o espazo da biblioteca e as súas seccións.
 • Coñecer a CDU e as signaturas dos libros.
 • Comprender o sistema de clasificación da CDU.

ACTIVIDADES

 • Visita á biblioteca escolar e coñecer os seus recunchos.
 • Dialogar sobre as normas de conducta.
 • Clasificar os documentos en función dos soportes.
 • Realizar xogos clasificatorios e colocar os libros nos seus andeis correspondentes.
 • Cumplimentar ficha.
 • Debuxar un plano da biblioteca.
 • Relacionar libros con signaturas.
 • Clasificar en función da CDU.
 • Outras actividades:
 • Fixemos una presentación a Alejandro un neno novo que chegou de ARGENTINA de todos os recunchos da nosa Biblioteca
 • Tamén lle dimos a coñecer as normas da nosa biblioteca.
 • Ensinámoslle cada un dos andeis da biblioteca e o material que alí se encontra.
 • Fíxemos xogos para colocar libros nos distintos andeis .
 • Debuxamos planos da biblioteca en tamaño folio e tamén un en tamaño a2
 • Coñecemos tódalas letras e números que aparecen no “tejuelo”.
 • Realizamos diferentes exercicios co “tejuelo”
 • Finalmente gravamos un vídeo con toda a información traballada anteriormente.


A formación de usuarios, en 5º e 6º de Ed. Primaria, estivo presente ao longo de todo o curso, sobre todo as actividades referentes ao alumnado. Cada titor se encargou de realizar esta tarefa co seu alumnado ao longo do curso con indicacións puntuais ou en sesións programadas de formación realizando as seguintes actividades:

 • Repasar o sistema de clasificación da CDU e identificar os seus elementos, facendo actividades de clasificación e cumprimento de fichas.
 • Coñecer buscadores de internet e realizar pescudas para a documentación do traballo sobre escultura. Traballar sobre o realizado en Google presentando de xeito colaborativo.
 • Asemade, tamén fixeron pescudas en libros informativos: enciclopedias, biografías,....

Producións da biblioteca no curso 2017/2018

Todo o traballo realizado ao longo do curso está reflectido na nosa aula virtual nun curso que creamos para o Seminario de formación "TACs, currículo e biblioteca: Novas metodoloxías"..

Ligazóns a traballos elaborados na rede.

Drupal.

Máis novas na web (cerca de 300 entradas na web do centro)

Moodle.

Actualizamos os recursos TIC para lingua e matemáticas:

Asemade actualizamos os xa existentes de:

Blogs do cole

Google drive/docs.

Google presentacións:

Canal Youtube.

 • https://www.youtube.com/channel/UCbHoS9kfj--ZIV0i04h3kYw/videos

Google maps:

Google fotos:

Otro material na web 2.0:

Exelearning:

Gamificción:

Libros Interactivos Multimedia (LIM):

Audios co programa Audacity:

Maquetacións:

Vídeo

Hora de ler en 5º de Ed. Primaria

O traballo comezou a mediados do mes de setembro seleccionado os libros nos que o tema central é “O traballo en equipo” “A amizade” “As relacións persoais” “Superación de dificultades”. Os libros seleccionados para todo o curso escolar son os seguintes:

 • “Que vienen los dinosaurios”.
 •  “Insu-Pu: la isla de los niños perdidos“.
 • “Sito Kesito y su robot gigantesco”.
 • “Detective en chanclas”.
 • “El club de los raros”.
 • “El libro de Hanna”.
 • “Donde nace el sol”.
 • “Siete reporteros y un periódico”.

Ademais de estes libros, é importante destacar a lectura das seguintes páxinas de internet que nos axudaron a traballar en equipo e que as relacións na aula fosen mellor.

1º TRIMESTRE:


Os libros seleccionados foron os seguintes:

 • “Detective en chanclas”.
 • “Siete reporteros y un periódico”.
 • “El club de los raros”.

A partir do inicio da lectura do libro “Siete reporteros y un periódico” permitiunos centrar a actividade que se ían realizar durante o mes de outubro, neste caso a visita o día  6 de outubro da autora Irma Ruth del Ángel. Desta forma o alumando de 5º de Educación Primaria non só exerceron de entrevistadores coa autora, senón que tamén organizaron e deseñaron 4 paneis nos que se relataba a vida e obra de Irma Ruth del Ángel.

O segundo dos libros “Detective en chanclas” e “El club de los raros” permite centrar a actividade realizada na 3º semana do mes de novembro a cal consistía en identificar e coñecer as necesidades dos nosos compañeiros/as do CEIP Manuel Sueiro. Na hora de ler nos permitiu establecer cales eran os indicadores para poder saber o que buscábamos sendo bos detectives.

2 º TRIMESTRE:


Neste trimestre centrámonos nos seguintes dous libros:

 • “Que vienen los dinosaurios”.
 • “Sito Kesito y su robot gigantesco”.

Ademais de estes libros, é importante destacar que neste segundo trimestre o interese do alumnado nos xogos de mesa, sobre todo cando remataban as tarefas de aula o cal tiven que reorientar a hora de ler buscando as seguintes páxinas que lle serviron para fomentar o traballo en equipo e colaborativo. O primeiro polo que se interesaron foi polo parchís e logo polas damas. As páxinas web traballadas son as seguintes:

A partir do inicio da lectura do libro “Sito Kesito y su robot gigantesco” permitiunos centrar a actividade e a decisión da máscara do Entroido que se ía a celebrar o 9 de febreiro, neste caso, a decisión final foi a de ir disfrazados de minions.

3º TRIMESTRE:


No terceiro trimestre a lectura centrouse nos seguintes dous libros:

 • “El libro de Hanna”.
 • “Donde nace el sol”.

Ademais de estes libros, é importante destacar o interese polos xogos de mesa que permitía alcanzar un dos obxectivos prioritarios do PDI: O traballo en equipo fomentando a relacións persoais e a comunicación. A lectura neste trimestre centrouse nas seguintes páxinas de internet que nos axudaron a traballar en equipo e que as relacións na aula fosen mellor.

As actividades realizadas no terceiro trimestre céntranse no libro lido no primeiro trimestre “Siete reporteros y un periódico” o cal segue permitíndonos centrar as diversas actividades que se ían realizar durante este terceiro trimestre, neste caso: 

O desenvolvemento das actividades ao longo do curso tivo aspectos positivos e negativos xa que a xestión de traballos en equipo implica que a motivación, establecer obxectivos comúns e o entendemento entres os diferentes membros dos equipos son complexas. 

Como aspectos positivos, o aumento das relacións entre o alumnado establecido a través da lectura, non so dos libros senón tamén a través das páxinas webs que permitiron coñecer cales son las regras dos diferentes xogos de mesa: parchís, damas, xadrez e dominó.

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Hora de ler de 4º de Ed. Primaria

Ao longo deste curso, na aula de 4º de Ed. Primaria, levamos a cabo diversas actividades de animación á lectura no tempo destinado á Hora de ler.

Limos na aula o libro “DELFINES  AMIGOS” e traballamos a comprensión lectora do mesmo axudando aos alumnos/as extraer as ideas principais.

Levamos a cabo “CONCURSOS DE LECTURA”. Limos na aula en voz alta RITA Y LADRONES DE TUMBAS”. Fixemos preguntas de cada capítulo que entraban a concurso dando os puntos correspondentes a cada participante que as contestase correctamente anotándoos nunha lista. O concursante que acadou máis puntos ao final da lectura dos libros conseguiu un agasallo que consistiu nun libro.

Traballamos o poema “A Margarita Debayle” memorizando as súas estrofas para poder recitalo.

Outra das actividades consistiu na lectura do libro “¿Quién usa las papeleras”?.

Ademais, como estamos a participar no proxecto de meteoescolas, do plan Proxecta, tamén limos unha serie de libros relacionados coa meteoroloxía:

 • Las tormentas.
 • Los instrumentos.
 • Los meteoros
 • El niño
 • La luz
 • La atmósfera
 • El agua
 • El viento

A partir do libro da atmosfera, grabamos un video  sobre o aire . Para que serve o aire?

Ademáis tamén traballamos:

Traballamos a poesía de Pura Vázquez e participamos na homenaxe que lle fixeron polo seu centenario na ínsula dos poetas.

Hora de ler de 1º de EP

Na aula de 1º de Ed. primaria, reforzamos a lectura  empregando libros en castelán e galego. O grao de dificultade das mesmas ía en función da comprensión lectora dos alumnos.

Traballamos tanto a lectura individual como a lectura colectiva, en voz alta e de xeito encadeado, de libros como “Un baúl lleno de dinosaurios”, “A avoa non quere comer”

Fíxose un seguimento  individualizado da comprensión  lectora  e da velocidade lectora de cada un dos alumnos.

Asemade, os luns e os mércores traballamos a lectura de poesías. Dividimos o proceso en catro partes:

 1. Escoitar: neste primeiro momento os alumnos, en cada sesión, escoitaban unha poesía e despois facían un debuxo sobre a mesma.  
 2. Ler: neste momento cada día un alumno lía un poema para os seus conpañeiros. Os propios alumnos escollian os poemas que querían mostrar á aula.
 3. Rematar: nesta parte, non só, nos dedicamos á poesía se non tamén a narrativa. Presentabamos ao alumnado un conto ou un poema sen rematar e os alumnos tiñan que rematalo e decoralo con diferentes técnicas artísticas.
 4. Crear: a última parte do proceso foi a creación de poemas por parte dos alumnos, traballamos a rima e practicaron a poesía sobre as cousas cercanas a súa vida coma as estacións do ano, os animais...

En todo o proceso, respectamos a creatividade do alumnado, os seus intereses e as súas necesidades.

“Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio.“
Federico García Lorca

Hora de ler de 3º de EP

Ao longo do curso fixemos lectura compartida  libros en galego e en castelán, tanto de narrativa como de poesía:

 • La mosca Tosca
 • Delfines amigos- Mary Pope Osborne Edt. SM
 • dgsDeputación o mar
 • Versos para ler con paraugas.
 • Paseando junto a ella- Georgina Lázaro.
 • Prensa, con comentarios sobre o tempo atmosférico na nosa comunidade.

No marco do proxecto de METEOROLOXÍA, lemos e comentamos varios libros editados pola AEMET e que serviron de base ao noso proxecto: Os Meteorólogos do Sueiro.

Realizamos as seguintes actividades:

 • Lectura colectiva
 • Explicación das palabras que non saben o seu significado.
 • Realización individuais e colectivas de mini contos coas palabras aprendidas.
 • Realización de debuxos sobre os textos lidos.
 • Dramatización de partes do texto.
 • Creación de poemas, sobre temas diversos: O mar, o circo, as estacións...

Hora de ler en 2º de EP

Este ano realizamos, igual que no curso anterior , un CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA  polo que , adicamos parte dese tempo á lectura dos libros que eliximos para o concurso mensual, alternando lecturas de libros en galego e en castelán .

Realizamos cinco concursos no presente curso e os títulos traballados foron:

Ademais, e dentro da hora de ler, o alumnado do 2º curso de primaria realizarou, entre outras, as seguintes actividades:

 • Lectura individual dos libros escollidos.
 • Lectura en voz alta e por turnos.
 • Traballaro da lectura individual e colectiva de libros de interese e tamén dos de libre elección pola súa parte.
 • Actividades relacionadas co noso PDI “ Os xogos populares como medio de aprendizaxe”
 • Confección de historias en viñetas.
 • Confección de sinxelas poesías.
 • Sinxelas dramatizacións  sobre algún dos libros.
 • Traballos plásticos sobre libros de interese.
 • Uso de revistas e cómics.
 • Reforzo da  súa lectura e comprensión oral .
 •  Uso de libros en galego e en castelán.

Na lectura  de libre elección por parte do alumnado entraron tanto libros propios da casa como os de préstamo da biblioteca do centro.

Hora de ler de 6º EI

A Hora de ler funcionou ao longo de todo o curso na aula de Ed. Infantil coma no resto dos cursos do cole.

Con esta actividade alcanzamos, entre outros, os seguintes obxectivos:

 • Estimular o interés pola lectura.
 • Favorecer o desenrolo da creatividades, atención e linguaxe.

As principais actividades realizadas foron as seguintes:

 • Comenzamos lendo o conto o mesmo tempo que verán e tocarán as ilustracións con moito coidado.
 • Inventar outro títulos relacionados co conto.
 • Imaxinar como é o protagonista e outras personaxes do conto.
 • Debuxos relacionados cos contos.
 • Elaborar morcegos con rollos de papel hixiénico e facer un gorro da bruxa protagonista do conto “A bruxa Mel” con gomaeva.
 • Memorizar o conto “O casamento do piollo e a pulga” e representalo na clase. 


      

Hora de ler dos máis cativos

Ao longo do curso, realizamos múltiples actividades na Hora de ler, entre as que destacamos:

 • O SAMAÍN.
 • LIBRO DA CASTAÑA QUE REVENTOU DA RISA .
 • SAÍU O SOL.
 • Contamos historias como "El espacio al dedillo" e debuxámolo.
 • Memorizamos e recitamos poesías.
 • Plantamos alpiste para ver como crece a planta dunha das poesías.
 • Utilizamos cómics e logo fixeron debuxos.
 • Memorizamos pequenas adiviñas.

A Hora de ler é uha das actividades do Plan de lectura que máis lles gusta ao alumnado. Encántanlle os contos, as rimas, poesías, cómic,...