HORARIOS ESPELLO:

 

Dacordo co establecido no Plan de Ensino Virtual da Consellería de Educación e na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, vimos de crear os horarios espello, que regularán a actividade lectiva NON PRESENCIAL de 3º de primaria en adiante en caso de peche das aulas presenciais.

 

HORARIOS ESPELLO PRIMARIA:

- 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

- 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

- 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

- 6º EDUCACIÓN PRIMARIA