SEMANA DO 27 AO 29 DE ABRIL:

Esta semana so teremos 3 días lectivos, xa que o xoves 30 de abril é o Día non lectivo escollido polo centro.

 

- MATEMÁTICAS

- LENGUA CASTELLANA

- LINGUA GALEGA

- NATURAIS 

- SOCIAIS

 - VALORES