ACTIVIDADES PARA O PERÍODO AFECTADO POLO CORONAVIRUS:

As actividades que a continuación se adxuntan terán a consideración de VOLUNTARIAS  e NON SON AVALIABLES.

As actividades preséntanse en formato PDF ou Word xa preparados para poder imprimir ou copiar no caderno. Tamén se envía enlace para poder acceder a actividades interactivas (xogos educativos).

Para calquera consulta poden contactar con nós no correo electrónico do centro: ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

Dado que, en principio, a suspensión da actividade lectiva é para 14 días e descoñecemos a data exacta de reincorporación ás aulas, este Claustro decidiu pospoñer a segunda avaliación e a entrega de notas ata o reinicio das clases.ACTIVIDADES POR CURSOS:

EDUCACIÓN INFANTIL:

- 4º ED INFANTIL

- 5º ED INFANTIL

- 6º ED INFANTIL

 

APOIO: ACTIVIDADES

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:

1º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES

2º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES

3º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES

4º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES

5º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES

6º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTIVIDADES - FRANCÉS

- ACTIVIDADES INGLÉS (TEACHER PAULA)

- PEDAGOXIA TERAPEUTICA (PT)

AUDICIÓN E LINGUAXE (AL)

EDUCACIÓN FÍSICA (EF)

- MÚSICA

RELIXIÓN

 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS :

XOGOS EDUCATIVOS

 

PODEMOS ACCEDER A CONTIDOS AUDIOVISUAIS EN TV2 E CLAN NO SEGUINTE HORARIO:

 

EDUCLAN PARA INFANTIL

 

ACTIVIDADES : APRENDO EN CASA

 

- CONTO: ROSA CONTRA EL VIRUS

 

DESCARGA GRATIS CADERNOS DE ORTOGRAFÍA (MOSTRAS)

 

ACTIVIDADES VARIAS

 

MÁIS RECURSOS:

Ligazón

Repositorio de contidos Abalar

 LINGUA GALEGA: INFANTIL - PRIMARIA

 

Yo aprendo en casa