Saltar navegación.
Colexio Público de Cariño

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

14/06/2024 13:32
Europe/Madrid

Ata o 30/06/2023 procederase á confirmación de matrícula para o curso 2023-2024.

Esta confirmación de matrícula é aplicable ao alumnado de novo ingreso no centro que participou no proceso de Admisión do Alumnado. Os alumnos que xa están matriculados no centrto e continúan nel non precisan facelo.

 Para formalizar a matrícula precísase entregar na secretaría do centro a seguinte solicitude debidamente cuberta e firmada e o anexo de cesión de dereitos de imaxe e lingua materna do alumno/a-

 Ademáis entregaranse 2 fotografías tamaño DNI.